Oldal kiválasztása

Adatkezelési nyilatkozat és
Felhasználási feltételek

A Human Telex Advertising Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.; adószám: 14112355-2- 41; Cégjegyzékszám: 01 09 889436) („Human Telex“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

 

 1. Elfogadható használat

Kedve szerint fedezze fel a weboldalt és, ahol ez lehetséges, tegyen fel különféle anyagokat és járuljon hozzá a weboldalhoz kérdésekkel, posztokkal és multimédiás tartalommal (pl. képekkel és videókkal).

Ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata és a beküldött anyagok a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során:

 • ne sértse meg más személyiségi jogait;
 • ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;
 • ne tegyen (a Human Telexet illetően sem) becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket;
 • ne töltsön fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat; és
 • semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.

Tájékoztatjuk, hogy a Human Telex a jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalmat a weboldalról eltávolíthatja.

 

 2. Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben a jelen oldal második szakaszában olvashat.

 

 3. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

3.1. A Human Telex által szolgáltatott tartalom

A weboldalon a Human Telex által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Human Telex, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot (pl. © 2019 Human Telex).

 

3.2. A Felhasználók által szolgáltatott tartalom 

A Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalra általa feltett tartalomnak a szerzője vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat (pl. képek, videók, zene) weboldalon megoszthatja.

A Felhasználó belegyezik, hogy az általa feltöltött tartalom nem bizalmasan lesz kezelve, valamint hozzájárul ahhoz, hogy arra vonatkozóan jogdíjmentes, időbeli korlátozás nélkül, az egész világra kiterjedő felhasználási jogot nyújt a Human Telex számára (így különösen a tartalom közzétételére, sokszorosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozására vagy sugárzására) a Human Telex üzleti tevékenységével kapcsolatos célokból.

Tájékoztatjuk, hogy a Human Telex saját belátása szerint dönthet a tartalom felhasználásáról, valamint lehetséges, hogy a Human Telex már fejlesztett vagy más forrásokból beszerzett hasonló tartalmat, mely esetben a tartalmat illető szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a Human Telexet, illetve a vonatkozó jogosultat illetik.

4. Felelősség

A Human Telex mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. A Human Telex nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

A weboldal a Human Telex weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Human Telexnek nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni a Human Telex ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Human Telex támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

 

5. Kapcsolat

A jelen weboldal üzemeltetője a Human Telex Advertising Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.; adószám: 14112355-2- 41; cégjegyzékszám: 01 09 889436).

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: (i) emailen: hello@humantelex.hu vagy (ii) postai úton: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.

 

6. Változások

A Human Telex a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

 

7. Irányadó jog és joghatóság

A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A Human Telex nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Adatkezelési tájékoztató 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

 

Human Telex Advertising Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.

Cégjegyzékszám: 01 09 889436, Adószám: 14112355-2- 41;

Hatálybalépés időpontja: 2018. május

 

 1. A jelen tájékoztató hatálya

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”), melyben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint. A jelen Tájékoztató a Human Telex Advertising Kft. szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre („Ön”) vonatkozik. A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy a Human Telex Advertising Kft., mint adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg egyes esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait. A jelen Tájékoztató információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól is.

A jelen Tájékoztató az online és offline adatgyűjtésre, így a Human Telex különböző csatornáin – weboldalakon, alkalmazásokkal, harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakon, a Human Telex munkatársai által, az értékesítési helyeken és rendezvényeken – gyűjtött személyes adatokra terjed ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása Human Telex partnerei által gyűjtött személyes adatokat összevonhatjuk.

Amennyiben nem adja meg az adott adatkezelési cél megvalósításához szükséges személyes adatait (például a regisztrációs lapon egyértelműen meghatározzuk a kötelezően megadandó adatok körét) előfordulhat, hogy a Human Telex nem tudja biztosítani Önnek egyes, az adatkezeléshez kötött szolgáltatásait.

 

 1. Adatkezelő és elérhetősége
  • Adatkezelő, adatkezeléssel kapcsolatos információk

A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Human Telex Advertising Kft. (a továbbiakban: „Human Telex” vagy „mi”) az adatkezelő.

Adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: Human Telex Advertising Kft, 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.; vagy írjon a hello@humantelex.hu címre. 

AdatkezelőFelelősségi körök
Human Telex Advertising Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.

Összes tevékenység

 

INITON Kft., 1118 Budapest, Rahó u. 26/A.Tárhely szolgáltatás

 

 1. Milyen forrásokból és hogyan gyűjtjük személyes adatait?
  • Az Öntől gyűjtött adatok és az adatgyűjtés módja

Human Telex weboldal: A fogyasztóknak szóló, Human Telex által vagy nevében üzemeltetett weboldalak, köztük a saját domainnevünk/URL-ünk alatt, valamint a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakon, például a Facebookon üzemeltetett minisite-ok (a továbbiakban: „Weboldalak”).

Email, SMS és egyéb elektronikus üzenetek: Az Ön és a Human Telex között elektronikus kommunikációs eszközökkel folytatott kapcsolat.

Reklámüzenethez kötődő kommunikáció: A Human Telex reklámokkal folytatott interakció (pl. ha egy harmadik fél weboldalán megjelenő reklámunkra kattint, erről a Human Telex is kaphat információt).

 

 • A Human Telex által létrehozott adatok

Az Önnel folytatott kapcsolat során Önre vonatkozó személyes adatokat rögzíthetünk (pl. a weboldalakon keresztül számunkra elküldött adatait).

 

 • Más forrásokból származó adatok

Ide tartoznak harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakról (pl. Facebook, Google), piackutatás során (amennyiben a válaszadás nem anonim módon valósult meg), harmadik fél adatgyűjtőktől, a Human Telex promóciós partnereitől, nyilvános forrásokból származó és más vállalatok felvásárlása során nyert adatok.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

Az Ön és a Human Telex közötti kapcsolattól függően (online, offline, telefon, stb.) a Human Telex az alábbiakban meghatározott személyes adatokat gyűjtheti Öntől. Az egyes személyes adat kategóriákra a 6. pontban adatkezelési célonként az itt használt elnevezésekkel hivatkozunk.

Személyes elérhetőségek. Ide tartoznak az Ön által a Human Telexnek megadott adatok (név, cím, email cím, közösségi oldalakon megadott kapcsolattartási adatok vagy telefonszám), melyek segítségével felvehetjük Önnel a kapcsolatot.

Demográfiai adatok és érdeklődési körök. A demográfiai jellemzőire és érdeklődési körére vonatkozó információk. Ez lehet a születési ideje, kora vagy korosztálya, neme, földrajzi elhelyezkedése (pl. irányítószám).

A számítógépéről/mobileszközéről gyűjtött adatok. A Weboldalak megtekintéséhez használt számítógépes rendszerre vagy műszaki eszközre vonatkozó adatok, így például a számítógépének vagy eszközének IP címe, a használt operációs rendszer, valamint a böngésző fajtája és verziója. Amennyiben a Human Telex weboldalt mobileszközön, pl. okostelefonon ér el, a gyűjtött információk köre, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik, tartalmazza a telefonja egyedi azonosítóját, a hirdetés azonosítóját, tartózkodási helyét és a mobileszközön található egyéb hasonló adatokat.

Kommunikációhoz és a weboldalak használatához kapcsolódó adatok. A Weboldalaink használata vagy hírlevelek böngészése során bizonyos adatokat automatikus adatgyűjtési módszerekkel gyűjtünk. Így többek között arról gyűjtünk adatokat, hogy milyen hivatkozásra kattint, milyen oldalakat vagy tartalmakat tekint meg és mennyi időt marad egy lapon, valamint a Weboldal használatával kapcsolatos hasonló adatokat és statisztikákat, így a tartalom válaszidők [mennyi idő alatt töltődik le egy adott tartalom], letöltési hibák, illetve az egyes oldalakon eltöltött idő. Ezeket az adatokat automatizált technológiákkal (pl. cookie-kal és webjelzőkkel) rögzítjük, emellett analitikai és hirdetési célból harmadik féltől származó nyomkövetők használatával is gyűjtjük.

Piackutatásból és fogyasztói visszajelzésekből származó információk. A termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban önként megosztott tapasztalatai.

Fogyasztók által létrehozott tartalom. Minden, az Ön által létrehozott, majd harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalon, vagy Weboldalunkra feltöltve, köztük a harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak alkalmazásainak (pl. Facebook) használatával a Human Telex-szel megosztott tartalom. Ide tartoznak a fotók, videók, személyes történetek, valamint hasonló média és tartalom. Ahol ezt a törvények lehetővé teszik, a fogyasztók által létrehozott, különböző tevékenységekhez (pl. nyereményjátékok és egyéb promóciók, weboldalak közösségi szolgáltatásai, fogyasztói kapcsolatok és harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak) kapcsolódó tartalmakat is gyűjtünk és közzéteszünk.

Harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakról gyűjtött adatok. Harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalon nyilvánosan megosztott, vagy ilyen oldalon (pl. Facebook) a profiljához tartozó valamennyi információ, melynek Human Telex-szel való megosztását engedélyezi a közösségi oldal számára. Ide tartoznak többek között a fiókjához tartozó alapvető adatok (pl. név, email cím, nem, születés ideje, város, profilkép, felhasználónév, ismerősök listája, stb.), valamint minden olyan további információ vagy tevékenység, melynek megosztását a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldal számára engedélyezi. A harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalhoz tartozó profiladatait (vagy annak bizonyos részét) minden alkalommal megkapjuk, amikor Ön a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalon (pl. Facebook) lévő Human Telex webalkalmazást használja, egy Human Telex oldalba integrált közösségi szolgáltatást (pl. Facebook Connect) használ vagy harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalon keresztül velünk kapcsolatba lép. Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogy a Human Telex hogyan kapja meg a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalról származó, Önre vonatkozó információkat, vagy vissza kívánja vonni a közösségi oldalon az adatok megosztására vonatkozó hozzájárulását, kérjük, látogasson el az adott közösségi oldalra.

 

 1. Személyes adatok különleges kategóriái

A rendes üzletmenetünk során nem gyűjtünk vagy kezelünk különleges személyes adatokat. Ilyenek többek között a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése). Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, ehhez minden esetben az önkéntesen adott, előzetes kifejezett hozzájárulását kérjük. Amennyiben a Human Telex más célból kezeli személyes adatok különleges kategóriáit, ezt a következő indokból végzi: (i) jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme úgy mint bűncselekmény feltárása és megelőzése (így a csalások és visszaélések megelőzése).

 

 1. Gyermekek személyes adatai

Szándékosan nem kérjük el vagy gyűjtjük 16. életévét be nem töltött gyermekek személyes adatait. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy véletlenül 16 éven aluli gyermek személyes adatai kerültek a Human Telex birtokába, úgy azokat az adatokat haladéktalanul töröljük. Mindazonáltal, a Human Telex a 16 éven aluli – nem online környezetben 18 éven aluli – gyermekekre vonatkozó személyes adatokat gyűjtheti a gyermekek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulásával. Ebben az esetben a Human Telex észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, illetve az egyes célokra gyűjtött különböző személyes adatokat meddig tároljuk. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatkezelési célok nem minden esetben vonatkoznak mindenkire.

Milyen célból használhatjuk a személyes adatait?

Az adatkezelés jogalapja

 

Jogos érdek leírása

Harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak.

A harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak használata során (pl. a „Like” kattintása) az Önnek szánt hirdetések, valamint a közösségi oldalon való kapcsolattartás céljára használjuk a személyes adatait. Többet tudhat meg a funkciók működéséről, valamint a Human Telex által gyűjtött profiladatokról és a hozzájárulás visszavonásáról, ha meglátogatja az érintett harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalt.

Az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásával.

 

A Human Telex jogos érdeke.

Feltérképezni, hogy mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik Önt, és ezekről tájékoztatást nyújtani. Fogysztótípusok meghatározása az új termékekhez vagy szolgáltatásokhoz.

Nyereményjátékok, marketing és egyéb promóciók.

Kampányaink és promócióink saját, vagy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon és/vagy közösségi oldalon futnak. A nyereményjátékokról és promóciókról részletesen az adott nyereményjáték/promóció hivatalos szabályzatában vagy tájékoztató anyagában olvashat.

Az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása. Szerződéses kötelezettség teljesítése. A Human Telex jogos érdeke alapján őriz meg.

 

Szolgáltatásaink minőségének javítása; hatékonyságnövelés.

 

Direkt marketing kommunikáció.

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás során is felhasználjuk az Ön személyes adatait. Ez történhet email, hirdetések, SMS, telefonhívás és postai küldemények útján, amennyiben ezt az irányadó jogszabályok lehetővé teszik.

Az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása

 

Az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat (bővebb információt találhat erről a jogról a 10. pontban)

 

Személyre szabás (offline és online).

A következő célokra használjuk a személyes adatait:

(i) preferenciái és szokásai elemzése,

(ii) az igényei előre jelzése a profilja elemzése alapján,

(iii) személyre szabott és jobb felhasználói élmény nyújtása a Weboldalak és appok használata során,

(iv) biztosítani, hogy a Weboldalak/appok tartalma Önre, az Ön számítógépére és eszközére optimalizáltak,

(v) célzott hirdetések és tartalmak nyújtása, valamint

(vi) lehetőséget nyújtani Önnek az interaktív funkciók használatára, ha úgy kívánja..

Ezen információk alapján és az Ön hozzájárulásával (ahol szükséges) az Ön érdeklődési körére szabott konkrét Human Telex tartalommal vagy akciókkal szolgálunk.

Az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása.A Human Telex jogos érdeke.

 

Szolgáltatásaink minőségének javítása; hatékonyságnövelés; rendszereink, hálózataink és dolgozóink védelme.

 

 

Belső vagy piackutatás. 

Az irányadó jogszabályoknak megfelelően a személyes adatait egyéb általános üzleti célokra, így a belső vagy piackutatások folytatása, valamint a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is felhasználjuk.

Az Ön önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása.

 

Elemzések, biztonság.

Személyes adatait fiókjának karbantartására, a kommunikációs, informatikai és biztonsági rendszereik használata és üzemeltetése során is felhasználjuk.

Az Ön és a Human Telex között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Ön és a Human Telex között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

 1. Személyes adatok címzettjei

A Human Telex személyes adatait harmadik fél részére kizárólag az alábbi esetekben, célból és feltétellel továbbítja:

Szolgáltatók (adatfeldolgozók). Tevékenységeinkhez cégcsoporton kívüli vállalatok segítségét is igénybe vesszük (pl. visszaélések észlelése és a személyazonosság ellenőrzése, weboldal üzemeltetés, piackutatás, támogató szolgáltatások, promóciók, weboldal fejlesztés, adatelemzés, stb.). A szolgáltatók és a megjelölt munkatársaik a Human Telex nevében kizárólag azoknak a feladatoknak az utasításaink alapján történő elvégzése céljából férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz és használhatják fel azokat, amelyekre a Human Telex őket felkérte, melynek során az Ön személyes adatait mindenkor kötelesek bizalmasan kezelni és biztonságban tartani. Amennyiben meg kívánja ismerni a Human Telex által használt adatfeldolgozókat, illetve a részükre továbbított személyes adatkategóriákat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk.

A személyes adatokat saját marketing célokra felhasználó harmadik személy vállalatok. A személyes adatait erre vonatkozó hozzájárulása nélkül nem adjuk át vagy értékesítjük azokat saját marketing célokra felhasználó harmadik fél számára. Az ilyen felekről az Ön külön hozzájárulásának beszerzésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

Személyes adatokat jogszabályban meghatározott okból vagy fúzió/akvizíció miatt felhasználó harmadik felek. Amennyiben a Human Telex egy másik vállalattal egyesül, az Ön személyes adatait a jogutóddal megoszthatjuk.

Személyes adatait a következő esetekben is megoszthatjuk harmadik féllel: (i) amennyiben azt jogszabály előírja, (ii) szükség esetén jogi eljárásban, (iii) az illetékes bűnüldöző szerv, hatóság, bíróság felszólítására, (iv) a jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk, illetve a társadalom közérdekvédelmében, valamint (v) a Weboldalainkon elérhető felhasználási feltételek, illetve ezeken alapuló jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából.

 

 1. Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz a Human Telexnél?

A Human Telex szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Human Telex bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Humán Telex Advertising Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 74-76., V. em. 29.) vagy e-mailen a hello@humantelex.hu címen.

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Human Telex ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Human Telex indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Human Telex a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Human Telex nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Személyes adatait az erre felhatalmazott munkatársaink vagy megbízottjaink a szükséges mértékű ismeret („need to know”) elve alapján kezelik attól függően, hogy azokat milyen célokra gyűjtöttük (pl. HR munkatársaink az ön által elküldött állás jelentkezésben szereplő adataihoz férnek hozzá).

 

 1. Az ön jogai

Ön jogosult arra, hogy Human Telex által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja
 8. amennyiben a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges az adatkezelés ellen tiltakozhat.

Ön bármely Közös Adatkezelővel szemben gyakorolhatja azon jogait, amelyeket az irányadó jog, így különösen a GDPR biztosít az Ön számára.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Tájékoztató 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

A Közös Adatkezelők bármelyike indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Közös Adatkezelők egyike sem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

A tájékoztatás alapvetően díjmentes, azonban amennyiben Ön egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegük miatt – túlzó megkeresésekkel fordul a Közös Adatkezelők bármelyikéhez észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk, hogy eljárjunk a kérelemmel kapcsolatban.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, tájékoztatást adunk a címzettekről.

 

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés
 • Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Human Telextől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Human Telex közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Human Telextől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Human Telex az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Human Telex az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Human Telex kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és (i) nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (ii) nincs mérlegelési lehetőségünk;
 4. d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. e) a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell; vagy
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos körülmények között csak úgy törölhetjük a személyes adatait, ha egyúttal a felhasználói fiókját is töröljük.

A személyes adatokat nem töröljük, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Human Telex korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Human Telex ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Human Telexnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Human Telex jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Human Telex előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Human Telex nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 • A Human Telex-szel (mint adatkezelővel) vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Human Telex-szel szembeni eljárást a Human Telex tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

 

 1. A következő lehetőségekkel élhet a személyes adatai felhasználását és megosztását illetően

Mindent megteszünk, hogy a velünk megosztott személyes adatai tekintetében, ahol lehetséges rendelkezési jogot biztosíthassunk Önnek. A személyes adatai felett az érintetti jogainak gyakorlása mellett a következő mechanizmusok segítségével rendelkezhet:

 

Cookie-k és hasonló technológiák. A hozzájárulásával kapcsolatban (a) az adatkezelési hozzájárulások kezelésére szolgáló megoldásunkkal vagy (b) a böngészőjében állíthatja be, hogy mely cookie-kat és hasonló technológiákat nem engedélyez, vagy értesítést kapjon ezek használatáról. Kérjük, olvassa el a Cookie tájékoztatónkat.

Reklám, marketing és promóciók. A regisztrációs lapokon található jelölőnégyzet(ek) segítségével vagy munkatársaink kérdéseire válaszolva járulhat hozzá, hogy a Human Telex a személyes adatai felhasználásával az Ön részére szolgáltatásairól tájékoztatást küldjön. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván több tájékoztatást kapni, a marketingkommunikációs üzenetekről a bennük található utasításokat követve a későbbiekben bármikor leiratkozhat. A különböző médiumok, így a harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak által küldött marketingkommunikációról bármikor leiratkozhat az érintett üzenetekben található hivatkozások segítségével, a Weboldalakra vagy harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalakra való bejelentkezéssel, a profilja beállításai között a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésének törlésével vagy munkatársaink segítségével. Tájékoztatjuk, hogy a marketing üzenetek lemondása esetén is kaphat a Human Telextől adminisztrációs tájékoztatást, például fontos, nem marketing jellegű tájékoztatást.

Célzott hirdetések. A Human Telex és más nem kapcsolt vállalkozások nevében internetes hirdetési szolgáltatásokat nyújtó hirdetési oldalakkal és más hirdetési szolgáltatókkal (a továbbiakban: „Hirdetésszolgáltatók”) is kapcsolatban állunk. Egyes hirdetések a Human Telex weboldalain vagy nem kapcsolódó weboldalakon gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési körének megfelelően kerülnek kialakításra. Az ilyen jellegű hirdetésekről, valamint a Digital Advertising Alliance (DAA) önszabályozó programjában résztvevő társaságok által nyújtott, az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések lemondásáról a www.aboutads.info/choices weboldalon olvashat részletesen. Emellett a DAA AppChoices alkalmazásában résztvevő társaságok mobilalkalmazásaiban megjelenő ilyen jellegű hirdetésekről lemondhat, ha az alkalmazást az iOS vagy Android appstore-jából tölti le. A pontos helymeghatározási adatok gyűjtését mobiltelefonján vagy egyéb mobileszközén a helymeghatározási beállításoknál kapcsolhatja ki.

 

 1. A BIZTONSÁGI intézkedések

A személyes adatait megfelelő (az alábbiakban meghatározott) intézkedésekkel tartjuk titokban és biztonságban. Tájékoztatjuk azonban, hogy a védelem nem terjed ki azokra az információkra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például harmadik fél által üzemeltetett közösségi weboldalakon önként oszt meg. Minden ilyen megosztásra és hasonló tevékenységre az adott weboldal adatkezelési tájékoztatója vonatkozik. 

A személyes adatai tárolására szolgáló működési környezetben az adatkezelésekkel kapcsolatban a lehetséges kockáztok alapján arányosan elvárható biztonsági intézkedéseket tettünk a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására.

 

Milyen lépéseket kell Önnek megtennie?

Fontos, hogy Ön is tegyen személyes adatainak biztonságáért. Online fiók létrehozása során, kérjük, válasszon nehezen kitalálható jelszót és azt soha ne ossza meg másokkal. Kérjük, a jelszavát tartsa titokban, illetve felelősséggel használja a fiókjait. Amennyiben közös vagy nyilvános számítógépet használ, soha ne engedélyezze, hogy a használt böngésző/alkalmazás megjegyezze a bejelentkezési azonosítóját/email címét vagy jelszavát, és mindig jelentkezzen ki, ha már nem használja a számítógépet. Kérjük, használja a Weboldalunkon található adatvédelmi beállításokat.

 

 1. Cookie-k/hasonló technológiák, naplófájlok és webjelzők

Cookie-k és hasonló technológiák. A cookie beállítások kezeléséhez, valamint a Human Telex által használt cookie-kra és a felhasználási céljukra vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el a Cookie-nyilatkozatot.

Naplófájlok. A weboldalon folytatott tevékenységekre vonatkozó adatokat és a böngészési szokásaira vonatkozó statisztikákat naplófájlok formájában gyűjtjük. A naplófájlok bejegyzései automatikusan jönnek létre, és segítségükkel folytatunk hibakeresést, javítjuk a weboldal teljesítményét és tartjuk fenn a biztonságát.

Webjelzők. A webjelzők rövid kódsorok, melyek egy weboldalon vagy email üzenetben grafikusan megjelenített adatokat tartalmaznak, melyek célja azok továbbítása a Human Telexnek. A webjelzőkkel gyűjtött adatok körébe tartozik az IP-cím, az email kampányokra adott válasza (pl. mikor nyitotta meg az emailt, milyen hivatkozásokra kattint az emailben, stb.). Webjelzőket a Weboldalainkon és az Önnek küldött e-mailekben használunk. A webjelzők szolgáltatta információkat különböző célokra használjuk beleértve, de nem kizárólag az oldal forgalmának jelentését, egyedi látogatószámokat, hirdetéseket, email auditálás és riportálást, valamint az oldalak személyre szabását.

 

 1. A jelen tájékoztató változásai

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztatót frissítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, hogy gyakran ellenőrizze az oldalon, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztatóban. A Tájékoztató érdemi változásairól a Human Telex megfelelő módon tájékoztatja Önt.

Cookie Szabályzat

 1. Mi az a cookie, más néven “süti”?

A süti, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

 

 1. A next.humantelex.hu milyen sütiket és mire használ?

Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

2.1. Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

 

2.2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat Google Analytics és Facebook pixel sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashat róluk.

 

2.3. Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát.

 

2.4. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel akinél hirdetünk. Pl. Google hirdetés esetén a Google-val. (bármikor letilthatja ezt a funkciót).

Céljuk, hogy olyan információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

 

 1. Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja pl. Facebook-oldal ikonja, google linkek stb., melyre kattintva az adott oldalra irányítja a látogatót. Ezek az oldalak is használnak sütiket, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A weboldal nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait. 

Ezeket a sütiket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Weblapunk a Google Ads remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra releváns hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.

 

4.

4.1. Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához?

 1. Első látogatáskor a humantelex.hu honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

   

 2. 4.2. Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

  A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfog bizonyos sütiket. A látogató ellenben az oldal első látogatásakor egy, az oldalon megjelenő üzenetben manuálisan kiválaszthatja, hogy mely sütik használatához járul hozzá. Ezt a hozzájárulását, az oldalon elhelyezett cookie beállítások fülön, bármikor utólag is módosíthatja, törölheti.

  Fontos tudnia, hogy néhány, vagy az összes süti tiltása/eltávolítása esetén – amit a böngészője beállításai között is bármikor megtehet -, megváltoztathatja a weboldal működését, amely számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

  4.3. A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:

  Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11; Safari

Egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

 

5. További információk a sütikkel kapcsolatban:

Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

A Google Adatvédelmi irányelveit itt találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

 

6. 
Az oldalon használt sütik részletezése


Név: IDE
Domain: .doubleclick.net

Lejárat: 2 hónap

Leírás: Cookie-kat használunk az internet különböző oldalain általunk megjelenített hirdetések esetén is. A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.


Név: _utma
Domain: .humantelex.hu

Lejárat:2 év az elhelyezést vagy frissítést követően

Leírás: Urchin Tracking Module cookie. Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató hányszor látogatott az oldalra. A Google Analytics a cookie-ból származó adatokat használja az oldal teljesítményének (pl. látogatások idejének) értékelésére.

Név: _utmb és _utmc
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: munkamenet végén, ill. látogatás után 30 perc

Leírás: Urchin Tracking Module cookie.  A B és C sütik testvérek, együtt rögzítik a látogatások időtartamát. Az __utmb a pontos, pillanatnyi idõpontot rögzíti, amikor egy látogató belép az oldalra, míg a __utmc a pontos idõpontot , amikor a látogató elhagyja az oldalt. Az __utmb a munkamenet végén lejár. A __utmc 30 percet vár az oldal elhagyása után, majd ezt követően lejár. Erre azért van szükség, mert az __utmc nem tudja mikor zárja be a user a böngészőjét, vagy hagy el a weboldalt, így azt nézi, hogy 30 percen belül történik-e új oldalmegtekintés, és ha nem, lejár.

Név: _utmt
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 10 perc

Leírás: Urchin Tracking Module cookie. A lekérdezés típusát rögzíti, ami a következő lehet: esemény, tranzakció, tétel vagy egyéni változó.

Név: _utmz
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 6 hónap az elhelyezést vagy frissítést követően

Leírás: Urchin Tracking Module cookie. Az __utmz azt tartja nyilván, hogy honnan, milyen kereső használatával, milyen linkre kattintva, milyen kulcsszavakra keresve és a világ mely tájáról érkezett az oldalra a felhasználó. 15.768.000 másodperc – vagy 6 hónap után jár le. Ez a cookie segíti a Google Analytics-et abban, hogy tudja, hogy melyik látogatót milyen forráshoz / médiumhoz / kulcsszóhoz kell rendelnie a célkonverzió vagy egy e-kereskedelmi tranzakció mérése során. A __utmz segítségével ennek a cookienak a saját éltettartam hossza is szerkeszthető egy egyszerá testreszabással a Google Analytics nyomkövetési kódban.

Név: _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 2 év

Leírás: Google Tag Manager cookie. Ez a cookie azoknál a weboldalaknál jelenik meg, amelyek Google Tag Managert használnak az oldalba való egyéb szkriptek és kódok betöltéséhez. Ahol ilyet használnak, ott ennek a sütinek a használata kifejezetten szükséges, mivel nélkülük az adott szkriptek nem működnének megfelelően. A süti nevének vége egy egyedi szám, amely a társított Google Analytics-fiók azonosítója. A cookie fő céla: Kifejezetten szükséges.

Név: _ga
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: alapértelmezetten 2 év, de Google Analyticsben módosítható

Leírás: Google Analytics cookie.  A Google Universal Analyticshez kapcsolódó cookie, ami a Google elterjedtebb analitikai szolgáltatát nagy mértékben fejleszti, kiegészíti.  Ez a cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál azáltal, hogy egy véletlenszerűen generált számot hozzárendel az ügyfél azonosítóként. Minden egyes oldallekérdezésben szerepel, és ez alapján értékeli az adott oldalra érkező látogatók számár, a munkamenetet és kampányadatokat.

Név: _gid
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 24 óra

Leírás: Google Analytics cookie. Ez a cookie segíti a Google Analytics-et, hogy megkülönböztesse egymástól az egyes oldalra látogató usereket.

Név: incap_ses_xxx_xxxxxxx és visid_incap_xxxxxxx
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 1 év

Leírás: A hoszting környezet által elhelyezett műszaki cookie.

Név: _ric
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 10 év

Név: __utmt__nesglobalhqtag
Domain: .humantelex.hu

Lejárat: 10 perc

Leírás: Urchin Tracking Module cookie. Leírását ld. a többi ilyen sütinél.

Név: fr
Domain: .facebook.com

Lejárat: 3 hónap

Leírás: A Facebook által hirdetései (targetálási) célra használt cookieja (a Facebook 2012-ES nyilatkozata alapján).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

Adatkezelési nyilatkozat

©2020 All rights reserved